onsdag 18 november 2009

Räkna med språk

Igår presenterade Fredrik Reinfeldt Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström. Hon har fått idel lovord och ingen tycks vara missnöjd med valet. Malmström är först och främst en övertygad europé som är genomsyrad av de europeiska värderingarna i själ och hjärta. Hon har doktorerat på europeiska regioner och har bred erfarenhet av EU-politiskt arbete inom bla mänskliga rättigheter och utvidgning. Hon har bott i Frankrike, Tyskland och Spanien och talar enligt Expressen fem språk (sex, enligt Aftonbladet, detta får vi utreda närmare).

Oavsett om det är fem eller sex så är det betydligt fler än vad EU:s flerspråkighetspolicy rekommenderar. Målet för denna språkpolitik är att varje EU-medborgare ska kunna minst två språk utöver sitt modersmål. Europa har för närvarande 23 officiella språk. Dessutom finns över 60 regionala språk eller minoritetsspråk. Sveriges officiella språk är ju självklart svenskan. Men vi har även fem s.k. minoritetsspråk i Sverige. Dessa är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Vad många kanske inte vet är att det sedan 1999 finns en lag som säger att de som talar dessa minoritetsspråk har rätt använda dem i sina kontakter med samhället. De har även lagstadgad rätt till hemspråksundervisning i skolan. Målet är självklart att bevara etniska minoriteter, vilket på sikt ska hjälpa till att öka förståelsen och respekten för kulturella olikheter och göra våra olika särdrag till en styrka i ett enat Europa.

Om det lilla landet Sverige har en sådan rik språksituation kan vi ju föreställa oss hur det ser ut i övriga europeiska länder. De 60 språken som har uppnått status som regionalspråk/minoritetsspråk är ju bara en bråkdel av hur den faktiska språkverkligheten ser ut.

Om alla EU-medborgare lärde sig två främmande språk tror jag att Europa skulle bli annorlunda. Att kunna ett språk innebär ju inte bara att kunna rabbla verb och deklinationer utantill. Att lära sig ett språk innebär att lära känna en kultur, en historia, ett folk. Ett folk som oftast inte ens är ett, utan tusentals.

Jag tror därför att Cecilia Malmström blir en ypperlig representant för det europeiska idealet. Oavsett vilken portfölj hon blir tilldelad av ordförande Barroso så har hon den kulturella och språkliga bredd som är kärnan i det europeiska samarbetet.

1 kommentar: